Google Ads

maandag 30 juni 2014

Vaccineren tegen mazelen en het verband met autisme.

De uitbraak van mazelen in Maart 2011 in de staat Minnesota werd terug getraceerd naar een enkel kind dat de ziekte had opgelopen in Kenia. Daardoor werden er een familielid en drie kinderen in een dagverblijf besmet, en zorgde deze besmettingen voor de grootste uitbraak van mazelen in de afgelopen 20 jaar in de staat Minnesota. Inentingen hadden een epidemie kunnen voorkomen, maar desondanks zijn er ouders die hun kinderen niet laten vaccineren omdat het vaccin tegen mazelen autisme zou veroorzaken. De auteur die dat in zijn artikel beweerde heeft echter fraude gepleegd, en de resultaten daarvan moeten dan ook niet meer serieus genomen worden. Circa 1 tot 2 kinderen op de 1000 overlijdt aan mazelen, en 1 op de 1000 kan er een levenslange aandoening aan overhouden. Desondanks blijft er een rotsvast geloof bestaan dat autisme en vaccins iets met elkaar te maken hebben.

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/measles-outbreak-traced-back-single-unvaccinated-child

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24913790

donderdag 30 januari 2014

Geomorphology: sedimentary rocks come of the mountain and nearly destroy a house in the valley.Read also: http://blogs.agu.org/landslideblog/2014/01/29/tramin-rockfall/

Last update: 30-jan-2014

zaterdag 30 november 2013

What is sea level?

The following video nicely shows the difference between heights relative to the ellipsoid and heights relative to the geoid.

Whether all GPS receivers properly display your height relative to the geoid, i.e. the height relative to the mean sea level, is something I don't know. The older GPS receivers certainly didn't.

vrijdag 25 oktober 2013

zondag 6 oktober 2013

Natuurlijke variabiliteit en de hiatus

Een van de opmerkingen die je ziet vlak voor het verschijnen van IPCC AR5 is dat de natuurlijke variabiliteit in de oppervlakte temperaturen groot is, tevens hoor je ook dat het sinds 1998 niet meer lijkt op te warmen. Ik wil met twee plaatjes laten zien dat dit wel meevalt, en dat de aanwezigheid van natuurlijke variabiliteit geen excuus is om te denken dat de opwarming gestopt is.

Figuur 1: Jaarlijkse temperatuur anomalieen volgens GIS gebaseerd op de Land-Ocean combinatie, toegevoegd is een 7 jaarlijks gemiddelde tussen 1880 en 2011

De eerste figuur laat de jaarlijks gemiddelde mondiale temperaturen van GIS zien met daaraan toegevoegd een rode continue lijn die het gemiddelde over een periode van 7 jaar voorstelt. Van jaar tot jaar is er in circa 50% van de gevallen sprake van afkoeling of opwarming. Maar waar het om gaat is de trend van het gemiddelde over meerdere jaren. In het geval deze trend positief is, is er sprake van opwarming, en als dat niet het geval is dan is er of een stationaire toestand of wellicht wel afkoeling. In de periode 1880 tot en met 2011 is er bij de 7 jaarlijkse gemiddelden in circa 60% van de gevallen sprake van opwarming, en in 40% een stilstand of afkoeling. Bij langere middelingsperioden wordt deze kans alleen maar groter, en dit is weergegeven in het tweede figuur.

Figuur 2, Percentage met een positieve trend als functie van de meerjaarlijkse middelingsperiode.

De conclusie is daarom dat er in driekwart van de gevallen sprake is van mondiale opwarming als we over een periode van ca 18 jaar of langer kijken. Vanaf gemiddelden over een periode van 40 jaar is er eigenlijk in 90% van de gevallen sprake van opwarming. Dit is geen gevolg van de methode van middelen, het is een eigenschap die volgt uit meetgegevens. Natuurlijke variabiliteit is daarom een gegeven, maar geen excuus om te zeggen dat de opwarming gestopt is.

zaterdag 5 oktober 2013

Een tweetup met Arend Jan Boekestijn over het klimaat

Op 4-october twittert AJB dat CO2 de afgelopen 70 jaar elk jaar toeneemt terwijl de temperatuur alleen maar toe lijkt te nemen tussen 1980 en 2000. De eerste volgende tweet van AJB is dat de Staat van het Klimaat, de website behorende bij het gelijknamige boek van Marcel Crok, erg interessant is, en nog iets later twittert AJB dat de recente hiatus in de opwarming een probleem lijkt te zijn. Iemand merkt op dat AJB helemaal niet geinteresseerd lijkt in waarheidsvinding, maar dat AJB het wel nuttig acht kritiek te leveren op het IPCC.

Ik haak in door te zeggen dat de hiatus het gevolg is van natuurlijke variabiliteit in het systeem, en dat de hiatus geen excuus is om klimaatverandering te ontkennen. Maar ik word prompt door AJB op de vingers getikt dat de toekomst keer op keer fout voorspeld is. Ik doe nog een poging, door erop te wijzen dat een voorspelling uit 1981 gedaan door James Hansen toch aardig blijkt te kloppen. Op dit moment heeft AJB blijkbaar even tijd gehad om het laatste blogartikel te lezen waarin ik verslag doe van het radiodebat van 26-sep tussen Peter Kuipers Munneke en Marcel Crok. AJB vindt het teleurstellend dat ik Marcel Crok aanval met een autoriteitsargument, en is vanaf dit punt ook niet echt meer geinteresseerd in een verdere discussie, die sowieso al van de hak op de tak springt en nu eventjes wordt geframed, lees ook “the strawman argument” eerder op dit blog.

Wat er wellicht aan de hand is, is dat AJB blijkbaar het boek van Marcel Crok continu als leidraad naast zich heeft als hij twittert. Wat er in het boek staat is waar, en daarom is het een leuke manual om je contrair op te stellen tegenover de wetenschap. Ik hoor via een DM op twitter dat het boek daarom toch wel nuttig was, want op deze manier wist je namelijk welke vragen Richard de Mos ging stellen in de tweede kamer, en tevens, hoe je die vragen moest beantwoorden, maar dit even ter zijde.

We gaan terug naar het autoriteisargument; Marcel Crok is geen wetenschapper maar is een wetenschapsjournalist die het nuttig acht zich contrair tegenover het IPCC op te stellen. Dat kun je misschien niet leuk vinden, maar het blijft alleen een feit. Ik heb mij hoogstens verdiept in sommige aspecten waar ik ook een bijdrage geleverd heb aan IPCC AR5. Het verschil in de werkwijze is dat ik geen behoefte heb kritiek te leveren op de hoofdconclusies van het IPCC omdat deze kritiek volgens mij niet te onderbouwen is na een onafhankelijke afweging van publicaties in peer reviewed literatuur.

Mag een niet-expert (wat dat dan ook moge betekenen in deze context) dan uberhaupt kritiek hebben op de conclusies van het IPCC, want daar zit dan misschien het probleem bij AJB. Ja zeker dat kan, maar ik vind dat je kritiek moet kunnen onderbouwen door op zijn minst te verwijzen naar peer reviewed literatuur. Het boek van Marcel Crok is niet peer reviewed, en het is wat dat betreft een zwaktebod van AJB dat hij geen moeite lijkt te nemen zijn kennis te verbreden door verder te kijken dan het boek van Marcel Crok.

Ik heb ook nooit beweerd dat je geen kritiek zou mogen hebben op het IPCC als je geen expert bent, latere opmerkingen van AJB op twitter lijken in deze richting te gaan en zijn ook niet aan mij gericht; maar wat ik wel vind is dat als je kritiek hebt op de conclusies van het IPCC je toch met betere argumenten zult moeten komen, door bijvoorbeeld te verwijzen naar gepubliceerde resultaten in wetenschappelijke tijdschriften. Heb ik dan kritiek, of beter, zie ik kritiek op het IPCC? Ook hiervoor hoef je alleen maar in de vakliteratuur te kijken, ja, er is kritiek. Een heikel punt is b.v. dat de IPCC rapportages veel te lijvig zijn en dat je sneller zou willen kunnen reageren op actuele ontwikkelingen. Hierover is recent in Nature een editorial geweest waar de hamvraag is, moet de huidige assessment methode doorgaan zoals in de afgelopen 25 jaar? Laat de discussie dan daar over gaan in plaats van de te verwachte kakafonie die de afgelopen weken over ons is uitgestort na de IPCC AR5 presentatie.

Ik waagde me een moment op de gele planeet, terwijl ik normaal gesproken op een blauwe planeet rondloop, dit had je nooit moeten doen heeft men mij al eerder geadviseerd, maar de verleiding was eventjes te groot.


5-okt-2013

donderdag 26 september 2013

Debat op Radio 1 over klimaatverandering

Vanochtend 26-sep-2013 was er een debat op radio 1 tussen wetenschapsjournalist Marcel Crok en wetenschapper/weerman Peter Kuipers Munneke  met als centrale vraag of de aarde nog wel opwarmt, want, zo stelde de interviewers op radio 1, de aarde warmt al 10 jaar niet meer op, moeten we ons nog wel zo’n zorgen maken over klimaatverandering? Is er wel een reden voor al dat alarmisme wat we af en toe horen?

Peter Kuipers Munneke is een jong gepromoveerd wetenschapper van de Universiteit te Utrecht en op dit moment is hij tevens weerman op bij de NOS. Marcel Crok is journalist en heeft nog nooit een wetenschappelijk artikel gepubliceerd, maar heeft wel een boek geschreven waarin telkens sceptische meningen tegenover de klimaatwetenschap gesteld worden. Het boek is populistisch, maar ik reken het niet tot wetenschap.

Peter Kuipers Munneke merkt tijdens het debat terecht op dat het niet merkwaardig is dat de aarde tijdelijk niet meer opwarmt, en noemt er direct bij dat de opwarming van de atmosfeer de laatste 10 jaar inderdaad achterloopt ten opzichte van de verwachtingen. Tevens merkt hij op dat je eigenlijk over een periode van 30 jaar moet kijken om iets over het klimaat te zeggen, en als we dat doen dan is de recente hiatus in de opwarming zeker niet uniek. De opwarming van de oceanen gaat bijvoorbeeld gewoon door, en het totale systeem blijft extra energie opnemen hetgeen een teken is van de onbalans die ontstaan is als gevolg van de broeikasgassen die we zelf uitstoten. Wat Peter Kuipers Munneke wel verbaasde is dat de natuurlijke variabiliteit van de recente ENSO cyclus wellicht groter is dan eerder voor mogelijk werd gehouden, en dat dit onderwerp zeker nog verder bestudeerd gaat worden. De hiatus in de opwarming wordt op het blog van Bart Verheggen besproken.

Marcel Crok stelde dat er een probleem was omdat het IPCC de natuurlijke variatie in de opwarming van de aarde niet in hun modellen meegenomen had, terwijl nu juist morgen het IPCC begint met de verspreiding van het vijfde assessment rapport, IPCC AR5, waarin niet kan staan dat de opwarming gestagneerd is, het zit ook niet in hun modellen omdat de kennis over de recente hiatus redelijk nieuw is. Marcel Crok verwijst zonder het echt te noemen naar een artikel in nature wat stelt dat modellen te veel opwarming voorspellen ten opzichte van metingen. Dat het laatste woord over dit artikel nog niet gezegd is noemt Marcel Crok niet. Het mooie van een IPCC AR is nu juist dat dit wel gebeurt om de “single article” bias in een uiteindelijke beoordeling te minimaliseren. Maar, Marcel Crok heeft blijkbaar voorkennis over de inhoud van IPCC AR5 wat tot nu toe onder embargo is, misschien gebaseerd op de gelekte versie uit 2012. Stiekem kijken wat wetenschappers misschien gaan zeggen is niet ongebruikelijk bij klimaatsceptici, climategate was er een voorbeeld van.

ENSO cycli zijn chaotisch, wat we tegenwoordig weten is dat de cyclus meestal 2 jaar duurt, en dat ze eens in de ca. 3 tot 5 jaar voorkomen. Recentelijk hebben we een paar stevige koude perioden gehad, La Nina’s geheten, en deze zijn inderdaad relatief intens in verhouding tot de afgelopen 20 jaar. De afgelopen drie winters zijn koud geweest, alhoewel dit een regionaal fenomeen was, in Groenland was het b.v. extreem warm de afgelopen winters. Marcel Crok noemt vervolgens dat  het IPCC het niet goed doet (of kan doen) en dat de wetenschappers terug moeten naar de tekentafel. Peter Kuipers Munneke merkt fijntjes op dat dit voordurend gebeurt, we leren voortdurend van modellen en verbeteren ook permanent zaken. Marcel Crok maakte dus een opmerking zonder enige kennis van zaken rond de modelleringsproblematiek. Dat verbaast me ook niets, je moet namelijk in het vakgebied zitten om een uitspraak over dit soort zaken te doen, en anders moet je assessment rapporten lezen waarin de meningen op een rijtje staan.

Waarom dan uberhaupt toch die wens om een deskundige en een tegenpool tegenover elkaar te zetten in de media? Gaat u met een gezondheidsprobleem naar de huisarts of een kwakzalver? Gaat u als de auto onderhouden moet worden naar een garagebedrijf of laat u een beun de haas naar de auto kijken? Stapt u in een vliegtuig als het onderhoud door een amateur gedaan is? Waarom bestaat er de wens meningen tegenover elkaar te zetten op de radio of de televisie. Raar eigenlijk als je erover nadenkt, maar dit zien we voortdurend, het zit in beetje in wat we verwachten van radio en televisie.

Er speelde vanochtend op radio 1 dan ook een discussie over klimaatverandering die niet ging om waarheidsvinding. De wetenschap zal nog steeds vrij unaniem blijven uitspreken dat de aarde opwarmt door de verhoogde concentratie van broeikasgassen sinds het begin van de industriele revolutie 200 jaar geleden. De opwarming is te zien in de atmosfeer, de oceanen, de grond onder onze voeten, de ijskappen en het permafrost. Wil je dit tegengaan dan zal de uitstoot moeten afnemen, wat een uitdaging is, of misschien is wel geo-engineering nodig. Je kunt ook niets doen, maar dan worden de kosten in de toekomst alleen maar hoger.

Het ontkennersgedrag van Marcel Crok heeft dan ook niets te maken met wetenschap, het heeft eerder met politiek lobbywerk te maken zodat bepaalde partijen kunnen blijven roepen dat het allemaal niet zo’n vaart loopt met die opwarming. Ik zeg met name bepaalde en niet rechtse zoals ik vroeger zei omdat de SP ook niet geinteresseerd lijkt in het onderwerp duurzaamheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat nu juist voor de verschijning van IPCC AR5 sceptici op de gebruikelijke manier anti-geluiden gaan lopen maken in de media. De hiatus wordt nu als dankbaar middel aangegrepen om een politiek punt te maken.